Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας

2231602462, 2231602479

info@pelamias.gr

2231602462, 2231602479

info@pelamias.gr

Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Σχετικά με την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας

Comming Soon...

Σκοποί της Εταιρείας αποτελούν:

 • Η διοργάνωση ετήσιας Πανελλήνιας Έκθεσης, στη Λαμία, με στόχο την ανάδειξη της έκθεσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με κύρια έμφαση τον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και της προώθησης των εθνικών αγροτικών προϊόντων.
   
 • Η ανάπτυξη δράσεων με φορείς και οργανώσεις με στόχο την προώθηση της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.
   
 • Η αξιοποίηση των κτιρίων με στόχο να αποτελέσει ο νέος φορέας πόλο έλξης δράσεων έρευνας και καινοτομίας – συνεδρίων σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους επαγγελματικούς φορείς της περιοχής.
   
 • Η υποστήριξη των τοπικών επενδυτικών συνεργασιών.
   
 • Η προώθηση της ευρύτερης περιοχής ως επενδυτικού προορισμού, μέσω ανάπτυξης θεσμικών συνεργασιών με διεθνείς φορείς.
   
 • Η παροχή ενημέρωσης για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα και η παροχή πληροφόρησης, συμβουλευτικής βοήθειας και κάθε άλλης υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις τοπικές επιχειρήσεις με στόχο τη διευκόλυνση επιχειρηματικών επαφών και τη στήριξη των ελληνικών τοπικών εξαγωγών και της ελληνικής τοπικής επιχειρηματικότητας στις διεθνείς αγορές.