Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας

2231602462, 2231602479

info@pelamias.gr

2231602462, 2231602479

info@pelamias.gr

Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Εκθέσεις

Lamia EXPO

Η LAMIA EXPO CENTRAL GREECE TRADE EVENT είναι η μεγάλη εμπορική εκδήλωση που θα διοργανωθεί από τις 14 έως τις 18 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας