Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας

2231602462, 2231602479

info@pelamias.gr

2231602462, 2231602479

info@pelamias.gr

Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Ερωτηματολόγιο για εκθέτες

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Βασικός προσανατολισμός της επιχείρησής σας είναι:
Ποιοι είναι οι στόχοι της συμμετοχής σας στην LAMIA EXPO
Πώς ενημερωθήκατε για την Lamia EXPO 2023;
Εξυπηρετηθήκατε σωστά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της LAMIA EXPO και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της από τη Γραμματεία και τις Υπηρεσίες της ;
Η ενημέρωση που είχατε από τη Γραμματεία και τις Υπηρεσίες της LAMIA EXPO για οργανωτικά θέματα που αφορούσαν τη συμμετοχή σας ήταν έγκαιρη και εμπεριστατωμένη;
Selected Value: 1
Σε κλίμακα απο το 1 έως το 3 με το 1 να αντιστοιχεί σε Πολύ Ικανοποιητικός / Good και το 3 σε Όχι καλός/Not Satisfactory
Selected Value: 1
Σε κλίμακα απο το 1 έως το 3 με το 1 να αντιστοιχεί σε Πολύ Ικανοποιητικός / Good και το 3 σε Όχι καλός/Not Satisfactory
Selected Value: 1
Σε κλίμακα απο το 1 έως το 3 με το 1 να αντιστοιχεί σε Πολύ Ικανοποιητικός / Good και το 3 σε Όχι καλός/Not Satisfactory
Selected Value: 1
Σε κλίμακα απο το 1 έως το 3 με το 1 να αντιστοιχεί σε Πολύ Ικανοποιητικός / Good και το 3 σε Όχι καλός/Not Satisfactory
Πόσο ικανοποιημένος θα λέγατε ότι είστε από τις υπηρεσίες που λαμβάνετε από τη LAMIA EXPO, σε μία κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5 σημαίνει απόλυτα ικανοποιημένος και 1 καθόλου ικανοποιημένος;
Αν μιλούσατε με φίλους/γνωστούς για την LAMIA EXPO, θα μιλούσατε θετικά ή αρνητικά, σε μία κλίμακα από 1 έως 5, όπου 5 σημαίνει πολύ θετικά και 1 σημαίνει πολύ αρνητικά;
Πώς κρίνετε την επισκεψιμότητα της Έκθεσης ποσοτικά (σε σχέση με τους στόχους συμμετοχής της επιχείρησής σας);
Σε κλίμακα απο το 1 έως το 3 με το 1 να αντιστοιχεί σε "Καλή" και το 3 σε "Ελλιπή"
Πώς κρίνετε την επισκεψιμότητα της Έκθεσης ποσοτικά (σε σχέση με τους στόχους συμμετοχής της επιχείρησής σας);
Σε κλίμακα απο το 1 έως το 3 με το 1 να αντιστοιχεί σε "Καλή" και το 3 σε "Ελλιπή"
Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό πέτυχαν οι στόχοι της συμμετοχής σας στην Έκθεση αυτή σχετικα με:
Σε κλίμακα απο το 1 έως το 3 με το 1 να αντιστοιχεί σε "Πολύ Καλός" και το 3 σε "Καθόλου"
Προβολή
Νέοι Πελάτες
Επαφή με υφιστάμενους πελάτες
Πωλήσεις
Άλλος
Σκοπεύετε να λάβετε μέρος στην επόμενη Lamia Expo;
Παρακολουθήσατε τις παράλληλες εκδηλώσεις της Lamia Expo;