Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας

2231602462, 2231602479

info@pelamias.gr

2231602462, 2231602479

info@pelamias.gr

Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Η ιστορία της έκθεσης

1966
Πρώιμη ιστορία
Πρώιμη ιστορία

Το 1966 γίνεται στη Νομαρχία με τη συμμετοχή όλων των Εμπορικών Οργανώσεων, συλλόγων και πολιτικών και αποφασίζεται να λειτουργήσει το Μάιο του 1967 γεωργική έκθεση σε ιδιωτικό χώρο με επιμέλεια & εποπτεία της Διεύθυνσης Γεωργίας και της Νομαρχίας.

1967
1η Γεωργική Έκθεση
1η Γεωργική Έκθεση

Το 1967 εγκαινιάζεται η 1η Γεωργική Έκθεση σε μισθωμένο χώρο στο Βόρειο τμήμα της πόλης, στην οποία συμμετείχαν εκθέτες από όλο τον ελλαδικό χώρο.

1970
Αγορά έκτασης
Αγορά έκτασης

Το 1970 αγοράζεται η έκταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Π.Ε.Λ επιφάνειας 167.000 τμ, από το Νομαρχιακό Ταμείο Φθιώτιδας.

1974
Λειτουργία
Λειτουργία

Το 1974 η 8η περίοδος της Π.Ε.Λ λειτουργεί για πρώτη φορά στο σημερινό χώρο.

1975
Νέα Αρχή
Νέα Αρχή

Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ιδρύθηκε με το Ν.214/1975 (Α’ 259) ως Ν.Π.Δ.Δ. µε έδρα τη Λαμία και σκοπό την διοργάνωση της ετήσιας πανελλήνιας έκθεσης

1977
Κυριότητα του χώρου
Κυριότητα του χώρου

Το 1977 μεταβιβάζεται η κυριότητα αυτού του χώρου στη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου της Π.ΕΛ.

1988
Ανέγερση εκθεσιακών χώρων
Ανέγερση εκθεσιακών χώρων

Το 1988 αρχίζει η ανέγερση των τριών (3) στεγασμένων εκθεσιακών χώρων έκτασης 2.700 τ.μ. ο καθένας, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν τελειοποιηθεί, πλην όμως λειτουργούν σε ανεκτά επίπεδα.

2014
40 χρόνια ΠΕΛ - Τροποποίηση Λειτουργίας
40 χρόνια ΠΕΛ - Τροποποίηση Λειτουργίας

Στη διάρκεια αυτών των 40 χρόνων η Π.Ε.Λ. λειτούργησε με σκοπό την προβολή και προώθηση πάσης φύσεων γεωργικών μηχανημάτων, την παρουσίαση της προόδου της εκμηχάνισης της γεωργίας και των γεωργικών βιομηχανιών και την δημιουργία κινήτρων παραγωγικής δραστηριότητας Με το άρθρο 105 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) τροποποιήθηκε ο νόμος ίδρυσης της Π.Ε.Λ. με στόχο τον εκσυγχρονισμό της, ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη εξαιτίας του προβληματικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας

2019
Σύσταση νέου φορέα Διαχείρισης και κατάργηση του ΝΠΔΔ
Σύσταση νέου φορέα Διαχείρισης και κατάργηση του ΝΠΔΔ

Ο νεοσύστατος φορέας διαχείρισης Με τον Νόμο 4605/2019 (Άρθρο 65) καταργείται το Ν.Π.Δ.Δ. και οι σκοποί του καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επιμερίζεται στον Δήμο Λαμιέων, ως κυρίου μετόχου, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο Λαμίας Στην ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» παραχωρείται από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, το ακίνητο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (Π.Ε.Λ.)

 1. Πρώιμη ιστορία

  Το 1966 γίνεται στη Νομαρχία με τη συμμετοχή όλων των Εμπορικών Οργανώσεων, συλλόγων και πολιτικών και αποφασίζεται να λειτουργήσει το Μάιο του 1967 γεωργική έκθεση σε ιδιωτικό χώρο με επιμέλεια & εποπτεία της Διεύθυνσης Γεωργίας και της Νομαρχίας.

 2. 1η Γεωργική Έκθεση

  Το 1967 εγκαινιάζεται η 1η Γεωργική Έκθεση σε μισθωμένο χώρο στο Βόρειο τμήμα της πόλης, στην οποία συμμετείχαν εκθέτες από όλο τον ελλαδικό χώρο.

 3. Αγορά έκτασης

  Το 1970 αγοράζεται η έκταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Π.Ε.Λ επιφάνειας 167.000 τμ, από το Νομαρχιακό Ταμείο Φθιώτιδας.

 4. Λειτουργία στον σημερινό χώρο

  Το 1974 η 8η περίοδος της Π.Ε.Λ λειτουργεί για πρώτη φορά στο σημερινό χώρο.

 5. Ίδρυση Πανελλήνιας 'Έκθεσης Λαμίας ως ΝΠΔΔ

  Η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ιδρύθηκε με το Ν.214/1975 (Α’ 259) ως Ν.Π.Δ.Δ. µε έδρα τη Λαμία και σκοπό την διοργάνωση της ετήσιας πανελλήνιας έκθεσης

 6. Κυριότητα του χώρου

  Το 1977 μεταβιβάζεται η κυριότητα αυτού του χώρου στη Διοίκηση του Νομικού Προσώπου της Π.ΕΛ.

 7. Ανέγερση εκθεσιακών χώρων

  Το 1988 αρχίζει η ανέγερση των τριών (3) στεγασμένων εκθεσιακών χώρων έκτασης 2.700 τ.μ. ο καθένας, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν τελειοποιηθεί, πλην όμως λειτουργούν σε ανεκτά επίπεδα.

 8. 40 χρόνια ΠΕΛ - Τροποποίηση Λειτουργίας

  Στη διάρκεια αυτών των 40 χρόνων η Π.Ε.Λ. λειτούργησε με σκοπό την προβολή και προώθηση πάσης φύσεων γεωργικών μηχανημάτων, την παρουσίαση της προόδου της εκμηχάνισης της γεωργίας και των γεωργικών βιομηχανιών και την δημιουργία κινήτρων παραγωγικής δραστηριότητας Με το άρθρο 105 του Ν. 4314/2014 (Α’ 265) τροποποιήθηκε ο νόμος ίδρυσης της Π.Ε.Λ. με στόχο τον εκσυγχρονισμό της, ωστόσο, ο στόχος αυτός δεν επετεύχθη εξαιτίας του προβληματικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας

 9. Σύσταση νέου φορέα Διαχείρισης και κατάργηση του ΝΠΔΔ

  Ο νεοσύστατος φορέας διαχείρισης Με τον Νόμο 4605/2019 (Άρθρο 65) καταργείται το Ν.Π.Δ.Δ. και οι σκοποί του καθώς και κάθε αρμοδιότητα αυτού, μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την συσταθείσα ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας επιμερίζεται στον Δήμο Λαμιέων, ως κυρίου μετόχου, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο Λαμίας Στην ανώνυμη εταιρεία «Φορέας Π.Ε.Λ. Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α.» παραχωρείται από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, προς αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση, το ακίνητο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας (Π.Ε.Λ.)

Η αποστολή μας.

The MooM exists to exhibit, interpret, preserve and promote the visual, artistic and cultural heritage of Indigenous Peoples; to educate and engage the public on local, regional and global social issues through the visual arts.present, collect and interpret historic and contemporary art in innovative and challenging ways that encourage the engagement and enjoyment of existing and future audiences.

Το όραμα μας.

We envision a gallery accessible to everyone as a vibrant public space in service of our community, to foster greater social engagement, critical thinking and creativity. Inspiring and challenging our community through art.

Οι στόχοι μας.

We are at the forefront of creativity with quality programs and exhibitions. We provide a cultural and educational service of the very highest quality and to act as a focus for civic pride and community identity for the people. The gallery interacts with the community by designing programs that inspire, challenge, educate and entertain.