Πανελλήνια Εκθεση Λαμίας

2231602462, 2231602479

info@pelamias.gr

2231602462, 2231602479

info@pelamias.gr

Mon - Fri: 9:00 - 17:00

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Λεωνίδας – Μιχαήλ Κωστόπουλος του Αθανασίου

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος του Νικολάου

Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Στασινός του Σταμάτη

Μέλος

 

Ιωάννης Ζωγράφος του Κωνσταντίνου

Μέλος

Παναγιώτης Αρβανίτης του Λάμπρου

Μέλος